Home
Denmark
Qatar
Singapore
Scotland
Korea
Contact us
Diving
Video
Guest Book
Lis Paintings
GPS Map
Harley Davidson
Photo

Sidste nyt!!

Latest news!!

 

24. August 2010.

Lidt om Skotland tilføjet.

A little bit about Scotland added.


 

Vi er bosat i Aberdeen, Skotland. www.moli.dk blev oprettet i 2001 således at familie og venner kan følge lidt med i hvad vi oplever.

 

Vi flyttede fra Danmark til Qatar første gang i 1998. Morten, som på det tidspunkt var ansat hos Mærsk Olie & Gas i Danmark, fik job hos Maersk Oil Qatar. Mærsk producerer olie fra en række offshore platforme i Qatar. I efteråret 2001 flyttede vi til Singapore hvor vi var indtil Januar 2002, hvor turen gik til Ulsan i Syd Korea. Vi boede i Ulsan indtil Juni 2003 hvor vi flyttede tilbage til Danmark. Morten var stadig ansat hos Maersk Oil Qatar, men job rytmen var 28 dage på platformene i Qatar, efterfulgt af 28 dages fri. I januar 2004 fik Morten nyt job hos Maersk Oil Qatar. Denne gang på kontoret i Doha. Dette betød atter en flytning til Qatar. Lis og Sabrina flugte med i sommeren 2004. Sabrina, som nu er 23 år, blev færdig på den Amerikanske skole i Doha i 2006. Hun startede på  Virginia Commonwealth University i Doha i efteråret 2006. Hun studerede Fashion Design og blev færdig i Maj 2010. 1. Juli 2010 flyttede vi til Aberdeen i Skotland. Morten har job hos Maersk Oil UK. Sabrina er flyttet til London.

 

Vores hjemmeside indeholder stadig billeder osv. fra både Singapore, Syd Korea og Qatar.

 

We are living in Aberdeen, Scotland. www.moli.dk was created in 2001. The purpose is that family and friends can follow what we are doing.

 

We moved to Qatar first time in 1998. At that time Morten had a job with Maersk Oil & Gas in Denmark. The new job was with Maersk Oil Qatar. Maersk is producing oil from a number of offshore platforms in Qatar. We moved to Singapore in the autumn 2001 where we were until January 2002. We then moved on to Ulsan in South Korea.  We lived in Ulsan until June 2003 where we moved back to Denmark. Morten was still with Maersk Oil Qatar, but now the schedule was 28 days on the platforms in Qatar, followed by 28 days off. In January 2004 Morten started in a job with Maersk Oil Qatar. This time based in the office in Doha. This meant that Morten moved back to Qatar. Lis and Sabrina followed in the summer 2004. Sabrina, which now is 23 years old graduated from the American high school spring 2006. She joined the  Virginia Commonwealth University in Doha autumn 2006 for a four year Fashion Design study. She graduated in May 2010. We moved to Aberdeen in Scotland 1st July 2010. Sabrina moved to London. Morten has a job with Maersk Oil UK.

 

Our home page still contains pictures etc. from both Singapore, South Korea and Qatar.

 

 

 

Click for Doha, Qatar Forecast

  Plan your trip
  Local Radar
  Detailed Forecast


Click for Doha, Qatar Forecast

Verden rundt på en Harley.

 

Det australske ægtepar Peter og Kay Forwood har udført en fantastik bedrift. At køre igennem alle lande i verden på den samme Harley. Vi mødte dem 13. januar 2006 her i Qatar. Se mere her.

 

The Australian couple Peter and Kay Forwood has completed an fantastic journey. To ride through all countries in the world on the same Harley. We met them in Qatar 13th January 2006. See more here.


Kommentarer til MOLI.DK kan sendes til os på moli.comments@gmail.com

If you have any comments to MOLI.DK feel free to use moli.comments@gmail.com