Home
Denmark
Qatar
Singapore
Scotland
Korea
Contact us
Diving
Video
Guest Book
Lis Paintings
GPS Map
Harley Davidson
Photo

Sidste nyt!!

Latest news!!

 

24. August 2010.

Lidt om Skotland tilføjet.

A little bit about Scotland added.


 

Diving

Aladin interface

Morten log

Lis log

Jeju April 2002

Philipines Jan 2003

Maldives Jan 2006

             

Diving on the Maldives in January 2006.

 

Vi var på Maldiverne fra den 23. December 2006 til 6. Januar 2006. Ferien var en kombineret afslapning og dykker ferie. Dykker centeret på Ellaidhoo hedder Sea-Explorer. Den daglige drift på dykker centeret bliver varetaget af to europæere. Resten af teamet er fra Maldiverne.

 

Dykker centeret er godt organiseret og tilbyder en række Padi kurser. Der er hver dag mulighed for båd dyk om morgenen og om eftermiddagen. Morgen afgangen er med to dyk og eftermiddags afgangen er med et dyk. Ellaidhoo øen har også et fantastik lokalt rev hvor man kan dykke frit. Dykning på det lokale rev starter direkte fra standen. Det lokale rev er et wall dive ned til 25m.

Båd dykkene fra Ellaidhoo dækker dive sites op til ca. en times sejlads fra øen. Hvis man vil se store fisk er Maldiverne sagen. Vi så hajer, Napoleon fisk, Groupers, Stingrays, skildpadder plus uendelige mængder af mindre fisk. Check denne web site for mere info om dykning på Ellaidhoo.

Dykning på Maldiverne er ikke billig. Vi betalte ca. dkr. 270,- per dyk. Prisen inkluderer båd, tank og vægt. Vi medbragte resten af udstyret selv.

Sigtbarheden på Maldiverne er omkring 15-20m. De fleste af vores dyk var med en del strøm hvilket nogle gange nedsatte sigtbarheden og gjorde dykket anstrengende. Vi havde medbragt 5mm våd dragter, men vand temperaturen var 27-28 grader, så efter et par dyk lejede vi 3mm shorties i stedet for. Se også vores dykker log:

Morten log   Lis log

We were on the Maldives from 23rd December to 6th January 2006. The holiday was combined relaxation and diving. The dive centre on Ellaidhoo is called Sea-Explorer. The dive centre is managed by two Europeans. The rest of the team is from the Maldives.

The diver centre is well organized and offers Padi courses. Boat divers are available every morning and afternoon. The morning boat includes two dives and the afternoon boat one dive. The island also have a fantastic local reef. The local reef is a wall down to 25m.

The boat dives from Ellaidhoo covers dive sites up to one hour from the island. If you are looking for big fish, Maldives is the place to go. We saw sharks, Napoleon fish, Groupers, Stingrays and endless numbers of smaller fish. Check this web site for info about diving on Ellaidhoo

Diving on the Maldives is not cheep. We paid around US$ 43,- per dive. This includes boat, tanks and weight. We brought the rest of the equipment our self.

The visibility on the Maldives is 15-20m. Most of our dives were in current, which some times reduced the visibility and made the dive hard. We brought our own 5mm wetsuits, but the water temperature was 27-28 ºC and after a couple of dives we rented 3mm shorties.